Navigace

Obsah

 

Ustavující zasedání

Dne 12.11.2010 od 18 hodin proběhlo v kanceláři obecního úřadu ustavující zasedání zastupitelstva obce Bojanovice, zvoleného ve dnech 15.a 16.října 2010. 

Na zasedání přišli všichni zvolení  ze "Sdružení nezávislých kandidátů Bojanovice". Schůzi slavnostně zahájil a řídil dosavadní starosta pan Ing. Rudolf Bazala. Po jednohlasném schválení programu schůze, rozdal dosavadní místostarosta, pan Bc.František Kráčman, zastupitelům "Osvědčení o zvolení". Pan Jan Novotný přečetl slib zastupitelů a přistoupilo se k volbě starosty a místostarosty. Volba byla veřejná. 

Na starostu byl navržen pan Ing. Rudolf Bazala. Návrh byl 6 hlasy přijat, 1 se zdržel.

Na místostarostu byl navržen pan Marek Ludvík. Návrh byl 6 hlasy přijat, 1 se zdržel.

 

Stránka

  • 1

Zastupitelé 2010

Zastupitelé 2010

Zastupitelé 2010

Zastupitelé 2010

Starosta, pan Ing.Rudolf Bazala

Starosta, pan Ing.Rudolf Bazala

Hlasování o programu

Hlasování o programu

Jan Novotný čte slib zastupitele

Jan Novotný čte slib zastupitele

Volba starosty

Volba starosty

Mgr.Petra Vaňková a místostarosta Marek Ludvík

Mgr.Petra Vaňková a místostarosta Marek Ludvík

Zleva: M.Ludvík, J.Novotný, Ing.R.Bazala, Bc.F.Kráčman, Mgr.P.Vaňková, P.Přibyl, J.Stehlík.

Zleva: M.Ludvík, J.Novotný, Ing.R.Bazala, Bc.F.Kráčman, Mgr.P.Vaňková, P.Přibyl, J.Stehlík.


Stránka

  • 1