Navigace

Obsah

Otevřete si:

na levé straně novou záložku AKTUÁLNÍ INFORMACE,

kam přesouváme všechny zprávy vyhlašované veřejným rozhlasem.

----------------------------------------------------

Podívejte se na záběry naší obce z dronu,

pořízené dne 20.6.2020:

Bojanovice - jaro 2020

--------------------------------------------------

 

ODPADY vzniklé na území obce odkládejte:

 

1. Použité kuchyňské oleje z domácností

- do speciální popelnice v budově obecního úřadu vždy v úředních hodinách nebo po dohodě s pracovníky obce kdykoliv.

Informace ke sběru použitých olejů

 

  Za budovou obecního úřadu jsou umístěné nádoby na:

 

2. Bioodpad - modrý kontejner

Co do něj můžete uložit najdete zde.

3. Velkoobjemový odpad - klecový kontejner

Slouží k uložení velkoobjemového odpadu kromě stavebního odpadu, ten likviduje každý stavebník na svoje náklady!

4. Kovový odpad - modrý kontejner 

5. Papír - modrý plastový kontejner

6. Plasty - žluté plastové kontejnery

7. Oděvy - modrý skříňový kontejner

8. Sklo čiré - kovový zakulacený kontejner

9. Sklo barevné - kovový zakulacený kontejner

 

  Všechny odpady zminimalizujte na co nejmenší objem! 

  V případě, že jsou sběrné nádoby plné, odneste si odpad zpět, nepokládejte ho na zem vedle nádob!

  Nebezpečný odpad bude sbírán mobilním sběrem vždy po vyhlášení.

 

  Děkujeme.

 

----------------------------------------------------

 

Informace o sběrném dvoře v Jevišovicích:

 

Obyvatelé Bojanovic zde mohou složit

 pouze kompletní elektrozařízení.

Navíc je nutné pracovníkům sběrného dvora nahlásit, že jde o zpětný odběr elektrozařízení.

 

-----------------------------------------------------

Dodavatel pitné vody pro naši obec:

www.vodarenska.cz

 

KONTAKTY:

Adresa
Bojanovice 19
671 53 Jevišovice

IČ 00600229, DIČ CZ00600229


Telefon:

Pevná linka OÚ: .........NE........
Mobil starosta:  +420 602 626 127             Mobil účetní:     +420 725 111 035

 

e-mail určený pro úřední podání:                              ou.bojanovice@tiscali.cz

e-mail určený pro běžnou komunikci:                      ou.bojanovice@seznam.cz

                    
Datová schránka : kepazx9

 

.....................................................

 

ÚŘEDNÍ HODINY
 

Pondělí:     letní čas: 19.00 - 20.00   
                zimní čas: 18.00 - 19.00

 

Obecní úřad Bojanovice, jako orgán sociálně právní ochrany dětí,vykonává agendu sociálně právní ochrany v rozsahu daném zákonem

č. 359/1999 Sb. :

OSPOD Obecní úřad Bojanovice

 

 

Statistické údaje:

ZUJ                         593796

Počet částí              1

Počet obyvatel         200

Katastrální výměra   1145,4 ha

 

 

 

ÚŘEDNÍ  DESKA

 

 

27. 6. - 25. 9. 2022

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bojanovice na volební období 2022-2026

Úřední deskaZobrazit více

9. 5. 2022 - 9. 5. 2032

Pozemky s nedostatečně určenými vlastníky

Úřední deskaZobrazit více

3. 8. 2020 - 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška OOP MZe - kůrovec -změna

Úřední deskaZobrazit více