Menu
Obec Bojanovice
Bojanoviceokres Znojmo

Sčítání lidu

 
Kontakty na ČSÚ a sběrné místo ČP
Dislokované pracoviště ČSÚ Znojmo
Adresa: Nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
Jméno: Olga Stupňánková
Telefon: 515 221 008, 734 352 301
Email: olga.stupnankova@scitani.cz
Jméno: Libuše Stupňánková
Telefon: 515 221 008, 734 685 303
Email: libuse.stupnankova@scitani.cz
Jméno: Anna Pokorná
Telefon: 515 221 008, 734 685 304
Email: anna.pokorna@scitani.cz
Sběrné místo ČP - Jevišovice
Adresa: Jevišovice 290, 671 53 Jevišovice
Telefon: 515 231 231
 
 
Text oznámení o sčítání liduzde ke stažení
 
 
OBEC BOJANOVICE
                                                                                    

Sčítací obvod: 587002

Sčítací komisař: Machainová Iva

Prukaz č.: 00-11-94777

Telefon: 515231231515231231   Platnost od:

Seznam čísel popisných:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

Seznam čísel evidenčních:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

 

03.03.2011
 
 
 
DODATEČNÉ SEČTENÍ NA OBCÍCH – METODICKÝ POKYN
 
Dodatečné sečtení definuje § 21 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání nepodaří sčítacímu komisaři formuláře doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty či na kterémkoliv obecním úřadu. Obecním úřadem se ve smyslu zákona míní i městský úřad, úřad městské části nebo městského obvodu
 
VYDÁVÁNÍ SČÍTACÍCH FORMULÁŘŮ V RÁMCI DODATEČNÉHO SEČTENÍ PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD 5.4.2011 DO 14.4.2011
 
Pro tuto akci dislokované pracoviště ČSÚ dohodne s obcí předání sčítacích formulářů, vysvětlivek a obálek s předtištěnou adresou P.O.Boxu v době od 29. března do 4. dubna (do té doby žádné formuláře na obcích k dispozici nebudou). Vzhledem k tomu, že jde jen o doplňkovou formu sečtení, kterou by měly využívat převážně osoby, které se vrátí do obce po delší nepřítomnosti v republice, budou na obce předány jen malé počty formulářů. O předání formulářů je vyhotoven předávací protokol, který podepíší obě strany. Po ukončení akce jsou nepoužité formuláře vráceny obcí na ČSÚ (rovněž předávacím protokolem, který připraví ČSÚ), pokud byly některé formuláře vydány, obec doloží, komu byly vydány.
Pokud by občan přinesl vyplněné formuláře po rozhodném okamžiku, ale před dodáním obálek P.O.Boxu, obec formuláře může přijmout a odeslat v obálce na adresu:
Český statistický úřad
P.O.Box 2011
225 97 Praha 025
 
Poštovné pak může obec vyúčtovat jako výdaj vynaložený v souvislosti se sčítáním a vznést nárok na účelovou dotaci. Formou účelové dotace lze uhradit výdaje uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. a) až f) a odst. 4 písm. a) a b) směrnice Ministerstva financí č.j. 12/70 384/2010 – 124 o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Uskutečněné výdaje mohou být uplatněny pouze v nezbytném rozsahu a musí být řádně doloženy.
Při vydávání formulářů v rámci dodatečného sečtení se pracovník obce musí zeptat občana na způsob vrácení formulářů. Obec předává povinné osobě vždy spolu s formulářem vysvětlivky.
Povinná osoba sčítací formuláře vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři (pouze do 14.4.2011) nebo je zašle obálkou prostřednictvím provozovatele poštovní služby, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání vyplněných sčítacích formulářů je do 19. dubna 2011.
Pokud povinná osoba zvolí odeslání do P.O. Boxu, předá jí obec i příslušnou obálku. Pokud povinná osoba zvolí elektronické vyplnění, bude poučena o použití dvou kódů pro vstup do elektronické aplikace (kódy u čárového kódu formuláře).
 
Dodatečné sečtení na obcích se vztahuje pouze na
-                      byty na území obce
-                      osoby fakticky bydlící na území obce (trvalé bydliště není podmínkou)
-                      další přítomné osoby
Na domy se dodatečné sčítání nevztahuje. Sečtení domu (kontrola nebo oprava předvyplněných údajů či vyplnění celého domovního listu) je - pokud nebude žádná bydlící osoba zastižena - povinností sčítacího komisaře.
Obec proto předává povinné osobě pouze
-                      bytový list (v případě, kdy povinná osoba fakticky bydlící na území obce požádá o jeho vydání)
-                      sčítací list osoby
 
Pro předávání sčítacích formulářů na obcích platí povinnost obce předávat formuláře pouze s vyplněnou Identifikací.
 
Obec obdrží od ČSÚ
1. sčítací formuláře, ve kterých budou již předvyplněny položky
-                      okres        
-                      kód okresu
-                      obec
 
2. podklad pro doplnění dalších položek v Identifikaci sčítacího formuláře – soubor všech budov evidovaných na území obce ve formátu xls, který bude u každé budovy obsahovat
-                      obec
-                      část obce
-                      typ čísla domovního (1 nebo 2)
-                      číslo domovní (číslo popisné nebo číslo evidenční)
-                      případně ulice – je-li součástí adresy
-                      případně číslo orientační – je-li součástí adresy
-                      počet bytů v budově
3. vysvětlivky pro všechny typy předávaných sčítacích formulářů

 
Postup dodatečného sečtení
1.            osoba uvede, že fakticky bydlí na území obce v bytě; v tom případě obec před předáním sčítacího formuláře (sčítací list osoby, případně na vyžádání i bytový list) povinné osobě doplní do Identifikace adresu bydliště osoby, a to
a.     podle podkladu
-          část obce
-          číslo domu, které vytvoří ve tvaru 6timístného složeného údaje: typ čísla domovního + příslušný počet nul + číslo popisné nebo evidenční (příklad: v podkladu jsou uvedeny typ čísla domovního je „1“ a číslo domovní je „55“; vytvořené a zapsané číslo domu má tvar „100055“)
-          příp. ulici - je-li ulice v podkladu uvedena
-          příp. číslo orientační – je-li v podkladu uvedeno
b.    pořadové číslo budovy – zapíše se vždy „1“ (zapisuje se vpravo)
c.     podle sdělení povinné osoby – číslo bytu (zapisuje se vpravo), a to i v případě bydlení v rodinném domě
 
           Ukázka identifikace sčítacího formuláře předávaného povinné osobě
                
2.            osoba uvede, že
a.     fakticky bydlí na území obce jinak než v bytě (ubytovna, sociální zařízení, nouzové bydlení apod.) nebo
b.    je na území obce dočasně přítomna (faktické bydliště má v jiné obci ČR nebo v jiném státu);
v těchto případech obec umožní pouze sečtení osoby, to znamená, že předává pouze sčítací list osoby; před předáním formuláře povinné osobě doplní do Identifikace v předepsaném tvaru vždy adresu obecního úřadu – tedy adresu místa předání sčítacího formuláře
-          část obce
-          číslo domu ve tvaru 6timístného složeného údaje: typ čísla domovního + příslušný počet nul + číslo popisné nebo evidenční
-          pořadové číslo budovy
-          příp. ulici – je-li ulice součástí adresy
-          příp. číslo orientační – je-li součástí adresy
-          číslo bytu – uvádí v intervalu 4001-4999, podle počtu předávaných sčítacích listů osoby – tedy první osobě zapíše číslo bytu 4001, druhé osobě 4002 atd.
 
Povinná osoba potom v otázce č. 5 Bydliště v rozhodný okamžik uvádí adresu svého faktického bydliště (místa, kde je členem konkrétní domácnosti).
 

Obec nikdy nedoplňuje
-                      IDOB
-                      PSČ
-                      Sčítací obvod
 
 
V případě, že některé osoby budou chtít odevzdat vyplněné sčítací formuláře na obecním úřadě, ačkoliv se nejedná o standardní způsob doručení stanovený v zákoně, zaměstnanec obce vloží odevzdané sčítací formuláře do obálky s adresou P.O.Boxu ČSÚ (pokud byly předány v otevřené podobě) a odevzdá všechny obálky tentýž den, kdy byly obci doručeny, na nejbližší poště, nebo je vhodí do poštovní schránky.
 
Vyplněné sčítací formuláře obsahují chráněné osobní údaje. Proto je nutné je předat poště tentýž den a jen výjimečně uložit do druhého dne v trezoru tak, aby k nim nemohla mít přístup nepovolaná osoba.
 
Osoby (pracovníci obecního úřadu) mají ze zákona povinnost mlčenlivosti (viz § 23 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011), i když písemný slib mlčenlivosti neskládají. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena a její porušení může být posouzeno jako přestupek.

 

Archiv

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 20/12 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/11 °C