Navigace

Obsah

 
MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI
patronu myslivosti
 
Všemohoucí, věčný, dobrotivý,
milosrdný a spravedlivý Bože,
který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem
svatého Huberta k víře obrátil,
Tebe prosím já i my všichni ctitelé

 tvého služebníka svatého Huberta,
věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu

svoji Božskou přízeň
a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách

a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,
nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím

před úrazy koňmo i na voze,
a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,

abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík
a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem

chválili, ctili a velebili
skrze Ježíše Krista našeho Pána,

jenž s Tebou a Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen!


František Antonín hrabě Špor
k