Navigace

Obsah

Prodej starých chodníkových dlaždic

Dle usnesení  č. 4/3/2019 ze dne 12. 9. 2019 : Zastupitelstvo obce Bojanovice schvaluje prodej starých chodníkových dlaždic za cenu........ 4,00 Kč za 1 ks.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.