Navigace

Obsah

 

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2022  zveřejněno dne 5.1.2022

Kalkulace ceny stočného pro rok 2022 zveřejněno dne 5.1.2022

 

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2021  zveřejněno dne 4.1.2021

Kalkulace ceny stočného pro rok 2021  zveřejněno dne 4.1.2021

 

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2020

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2019

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2018

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2017

 

Připojování jednotlivých nemovitostí:

1. Potřebujete projekt na domovní přípojku - pro většinu majitelů nemovitostí je připraví projektant, pan Ing. Luděk Chromík.

2. Zaplatíte projektantovi 1500 Kč za projekt a 500 Kč - poplatek pro stavební úřad v Jevišovicích.

3. Obdržíte projekt domovní přípojky s územním souhlasem stavebního úřadu a na obecním úřadě si vyzvednete tiskopis "Přihláška k odvádění odpadních vod". 

4. Začnete budovat domovní přípojku.

5. K prohlídce a kontrole odkryté (tj. nezasypané) domovní přípojky pozvete p. starostu, který na "Přihlášce" potvrdí správnost provedení a zapíše datum připojení - od tohoto dne Vám budeme počítat stočné. Dokončíte přípojku.

6. Po výzvě se dostavíte do kanceláře OÚ k podpisu "Smlouvy o odvádění odpadních vod"

7. Všechny změny mající vliv na výpočet stočného a jeho úhradu nahlaste co nejdříve.

 

 

 

 

Výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních

vod v Bojanovicích podpořili:

 

1) částkou ve výši 10 683 000 Kč Ministerstvo zemědělství České republiky

2) částkou ve výši 2 931 000 Kč Jihomoravský kraj:Informační tabulka-dotace JMK

 

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Bojanovice - v datech

2009 -zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat v obci vlastní splaškovou kanalizaci včetně ČOV, namísto plánovaného připojení do Jevišovic

2010 - zastupitelstvo JMK tuto změnu v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací schválilo

2011 - zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu, ve kterém je zakreslena plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV

2012 - vydáno územní rozhodnutí

2013 - vydáno stavební povolení

2015 - výběrové řízení na dodavetele stavby, podána žádost o dotaci na MZe a JMK

2016 - realizace stavby, příjem i vyčerpání dotací od MZe i JMK

2017 - zkušební provoz

31.12.2017 -plánovaná kolaudace