Navigace

Obsah

 

PTAČÍ CHŘIPKA 

 

Ukončení mimořádných veterinárních opatření: Dokument ke stažení 

 

K datu 17.1.2022:

- sčítáním bylo zjištěno, že v obci Bojanovice je 30 chovatelů ptactva

- v obci je chováno 443 kusů nosnic, 15 kohoutů, 59 křepelek, 15 perliček, 1 bažant,

   7 kachen a 74 exotů.

- nevyskytly se žádné nové úhyny v drobnochovech

- nebyl zjištěn žádný úhyn ve volné přírodě

- do sběrného kontejneru nebyl odevzdán žádný uhynulý kus 

 

Informace vyhlašované místním roźhlasem (sčítání ptactva)  ......ze dne 6.1.2022

 

ODKAZ NA STRÁNKY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY:

Ptačí chřipka 2021 – aktuální informace – Státní veterinární správa (svscr.cz)

 

Nařízení Státní veterinární správy   ....................................ze dne 5.1.2022

Sčítací list ve wordu

Sčítací list v pdf. 

Leták s informacemi o ptačí chřipce   ................................. ze dne 5.1.2022

Mimořádná vetrinární opatření   ............................. ze dne 25.11.2021