Obsah

POSVÍCENÍ

Ve dnech 8. a 9.října 2011 se v Bojanovicích konalo posvícení. V sobotu postavili místní chlapi na tradičním místě máju. Tentokrát to byl vzrostlý smrk, vysoký asi 24 metrů. Přes nepřízeň počasí akce proběhla hladce a k plné spokojenosti  zúčastněných. Poděkování patří všem, kteří pomohli, zvláště pak panu M. Ludvíkovi a C. Stehlíkovi za zajištění potřebné techniky a organizaci.

V sobotu večer se konala zábava, kde dvojice hudebníků "Duo Artex" skvěle pobavila  padesátku návštěvníků. K bezvadnému průběhu večera zajisté přispěli provozovatelé místního pohostinství, manželé Švarcovi.

V neděli se v místním kostele konala posvícenská mše svatá.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka