Navigace

Obsah

V neděli 4.12. od 15.00 hodin se v sále místního pohostinství konala

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI .

Na úvod besídky předvedly místní děti společně se svými kamarády z Jevišovic pásmo vánočních písní. Zahráli a zazpívali z Bojanovic Marek Dřevojan, Dominika Hanzalová a  Honza Srb. Pomohly jim Dorka Němcová a sestry Martina a Bára Fialovy.

Děti si pak za pomoci rodičů a babiček vyrobily vánoční ozdoby z papíru, brambor, mrkve a dalších materiálů. Následovaly společné hry. Děti tancovaly, plnily různé úkoly, soutěžily a hlavně se výborně bavily. 

Nakonec se všichni v sále posadili a nedočkavě vyhlíželi  Mikuláše a čerta. A dočkali se. Odvážné děti, které přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, dostaly za odměnu od čerta balíček.

Když se setmělo, zhaslo osvětlení v celé obci a děti se vypravily na čertovskou stezku odvahy. Celou dlouhou ulicí je vedlo jenom světlo svíček a navíc je děsil čertovský řev z jednoho z blízkých keřů. Děti ale obstály a na konci cesty je čekalo překvapení. Nafouknuté balonky, na které si mohly připevnit přání pro Ježíška. Všichni společně, dospělí i děti, pak přání poslali rovnou do nočního nebe.

 Za organizaci celé akce děkujeme paní Petře Vaňkové a všem, kteří jí pomáhali.

 Navíc paní Petře Vaňkové děkuji za poskytnutí fotek z první části besídky.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka