Navigace

Obsah

 

Podívejte se na několik fotografií ze slavnostního svěcení nového obrázku svatého Huberta. Proběhlo v sobotu 7.listopadu 2010 odpoledne za hrází rybníka Huberta.

Na popud myslivců  z Mysliveckého sdružení Výr Jevišovice byla obnovena dávná myslivecká památka - obrázek sv. Huberta. Zhotovil ho pan Bohumil Klouda z Rudlic a na místě byl slavnostně vysvěcen farářem Jevišovické farnosti Jiřím Ochmanem. Zúčastnili se myslivci z výše jmenovaného sdružení s rodinami, členové okolních mysliveckých sdružení, starosta obce Bojanovice, pan Ing. Rudolf Bazala a další.

Slavnostní ceremoniál vedl a řídil předseda Mysliveckého sdružení Výr Jevišovice, pan Karel Auer ml. z Jevišovic. Ve svém proslovu ke shromážděným vyjádřill naději, že tato akce přivede také další generaci k úctě k tradici a zachování místních památek. Ke shromážděným promluvil i starosta Bojanovic, který poděkoval myslivcům a popřál mnoho úspěchů při jejich další práci.

Slavnost byla zakončena v Bojanovickém pohostinství přátelským posezením.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1