Navigace

Obsah

1.ÚZEMNÍ PLÁN

 

Dne 31.1.2011 vydalo zastupitelstvo obce Bojanovice Územní plán obce Bojanovice, plán nabyl po 15 dnech od vydání účinnosti.

Tento projekt byl hrazen z dotace JMK ve výši 55000,-Kč, což je 50% z celkových nákladů.

Projekt zpracoval Ing.Arch. Jaroslav Poláček.

Všechny dokumenty a mapové podklady si můžete prohlédnout v kanceláři obecního úřadu a pomocí následujícího odkazu:

http://193.86.3.174/mapserv/uplan_dhtml/detail_view.php?id=593796

 

 

2. KONTROLY KOMÍNŮ

 

Od 1.1.2011 platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Na základě tohoto nařízení se musí provádět čištění spalinových cest u spotřebičů na tuhá paliva
- s celoročním provozem 3x za rok
- při sezónním provozu 2x za rok - přičemž za sezónní se považuje provoz součtu max. 6 měsíců v roce.
Toto čištění je možné provádět svépomocí.
U spotřebičů na plyn se čištění spalinových cest provádí 1x za rok a může je provádět jen kominík s patřičným oprávněním.
U všech spotřebičů jak na pevná paliva i plyn se musí 1x za rok provádět kontrola spalinových cest a tu musí provádět jen kominík s patřičným oprávněním.              Výběr znečišťujících částí a kondenzátu se provádí u všech spotřebičů 1x za rok.
Toto nařízení se nevztahuje na případy, kdy jsou spaliny odváděny pouze vývodem stěnou fasády, např. u turbokotlů.
 

 3. Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr

 

 

 Seznam pozemků:  zde ke stažení

 Text k nabídce:  zde ke stažení